ENDURO BTT – NORMATIVA

NORMATIVA

  • La publicació del track del recorregut es realitzarà 10 dies abans de la celebració de la prova, el qual anirà acompanyat d’un brieffing del recorregut i de videos corresponents a cadascuna de les especials. El dia anterior a la prova el circuit estarà marcat en la seva totalitat i es podran entrenar tots els trams cronometrats.
  • Durant els 15 dies anteriors a la prova està prohibit l’entrenament per la zona mitjançant la utilitzacio de “remontes” mecànics. L’utilització de bicicletes elèctriques està considerat com un remonte mecànic per als corredors que no participin en el la categoria E-bike. L’incompliment d’aquesta normativa provocarà una sanció.
  • Els corredors que no disposin de llicencia de competició no tenen dret a classificacions generals del campionat, en canvi tenen dret a les classificacions de les proves individuals i als trofeus i podis d’aquestes.
  • Els corredors amb palmarès hauran de fer una petició al club organitzador abans dels 15 dies de la cel.lebracio de la prova, demostrant la seva vàlua (TOP 10 en classificacions de la Copa catalana d’enduro, Open d’espanya d’enduro i proves reconegudes internacionalment) per tal de col.locar-los en posicions adequades al seu nivell.
  • En el punt de sortida de la prova, es realitzarà un control de les proteccions dels participants i de la bicicleta. En cas de no complir la normativa, s’impedirà l’inici de la prova.
  • La pèrdua del número de dorsal, serà motiu de desqualificació del corredor
  • No es pot utilitzar cap vehicle propulsat a motor (excepte les E-bikes en els participants d’aquesta categoria) en els trams d’enllaç o bé el corredor/s serà/n expulsats de la prova. Aquesta prohibició és vàlida a partir del dia que es publiquin els tracks
  • Durant la prova, els trams especials estaran tancats a la circulació de vehicles, si bé, aquests es poden creuar amb els trams d’enllaç.
  • Els trams d’enllaç estaran OBERTS AL TRÀNSIT, amb la qual cosa, cal extremar la precaució i seguir les normes de trànsit.
  • Els corredors hauran de realitzar tot el recorregut de forma autònoma, no podran rebre ajuda ni assistència externa; a excepció dels punts de assistència mecànica i avituallaments marcats per la organització, es permet l’ajuda entre participants de la prova.
  • En cas d’haver-se de suspendre un tram, la organització s’encarregarà d’orientar els corredors fins al següent tram especial.
  • S’estima un temps total d’unes 4,5 hores per poder realitzar tot l’Enduro
  • És deure de tots els corredors, participar de forma respectuosa i esportiva
  • En el cas de què un corredor sigui avançat per un altre de més ràpid  el primer haurà de facilitar la maniobra i no entorpir en la mesura del què sigui possible.
  • El corredor haurà de seguir la traça original del recorregut, tot corredor que abandoni aquesta traça serà desqualificat. No està permès per part de ningú a excepció dels organitzadors, modificar les característiques del recorregut: modificar la traça, moure pedres i branques, tallar plantes i col·locar punts de referència durant el recorregut.En cas que el recorregut disposi de més d’una traça, l’organitzador optarà per deixa-les obertes i que el corredor escolleixi, o bé de tallar-ne alguna d’elles amb cinta de marcatge
  • Per verificar que el corredor passa per la traça del recorregut, es podran col·locar punts de control de pas en les especials.
  • En el cas de què un corredor necessiti sortir del traçat, haurà de tornar a entrar pel mateix punt on s’ha sortit.
  • En el cas de què un corredor manipuli la senyalització del recorregut (fletxes, senyals, cintes, guix…) serà expulsat immediatament de la cursa.
  • És deure esportiu i moral de tot participant, socórrer a un altre participant que hagi sofert un accident greu. Cal avisar al següent control
  • Cada participant serà responsable de la seva actuació a la prova. El corredor decidirà per ell mateix, en cas de sofrir un accident, si decideix seguir participant, a excepció de què el personal sanitari o director de cursa decideixi excloure’l per raons de seguretat o motius de salut.
  • El recorregut per on passa la prova, en molts trams, son camins privats i amb permís de pas, tan sols per aquest dia. Per tant, quan sigui el cas, sigueu molt respectuosos amb els propietaris en les sortides particulars fora de l’Enduro de La Selva. Es demana no fer públic el track de la marxa
  • Respecteu l’entorn, la natura i les propietats privades. Tots hi sortirem guanyant
  • Tot corredor, pel fet de pendre part a la prova, renuncia als seus drets d’imatge, permetent al Club REM Riudarenes enregistrar imatges dels corredors (foto/video) en el circuit, zona d’arribada/dinar o en el podi i publicar aquestes en la web i pagina de Facebook del club.
  • La organització es reserva el dret d’aplicar sancions, les quals poden arribar a la expulsió de la competició, a tot aquell participant que no respecti aquesta normativa, l’esperit de la prova, o bé danyi la imatge i prestigi de la prova o de qualsevol dels seus patrocinadors o col·laboradors.
 • L’organitzador es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència no especificada en aquest reglament i, segons el seu criteri, conjuntament amb el col·legi d’àrbitres, prendre les decisions oportunes

Hem esmentat els punts més destacables del reglament, la totalitat d’aquest el podreu trobar a: www.ciclisme.cat

ORDRE DE SORTIDA **CANVIS**

 • Els corredors que escullin sortir segons la classificació general scratx del campionat, sortiràn en intervals de 20 segons i per ordre invers de la classificació esmentada.Com els anys anteriors disposaràn de sortides pre-assignades, si el corredor realitzés una sortida en retard, el temps comptaria com si hagues sortit en la hora que li pertocava.
 • Els corredors que escullin el format d’anar agrupats per clubs o grups d’amics, realitzaràn el recorregut amb el format de sortida “lliure” en les especials, es a dir, podràn sortir en el moment i en l’ordre que ho desitgin (no hi haurà hora pre-assignada de sortides), també es permetrà que els participants puguin sortir en intervals de temps molt reduits, “enganxats un darrera l’altre”; aixó sí, s’establiran hores d’obertura i tancament dels diferents trams cronometrats, fora d’aquest horaris els participants no seràn cronometrats.
 • Les sortides del punt inicial del recorregut (punt “0”) es realitzarà de la manera habitual; sortides pre-assignades amb intervals de 20 segons o en gups de 6 corredors cada 2 minuts.
 • Hi haurà un temps màxim per completar el recorregut, tot el temps que s’hi exedeixi serà sumat en concepte de penalització, en el temps final de la prova.
 • No es recolliràn peticions d’ordenació dels participants, no tenen sentit en aquest nou format.
 • Es molt important que tots els participants que vulguin formar part d’un grup determinat l’escriguin de la mateixa manera !!!!!
 • Les participants de la categoria Fèmines que en el moment de fer la inscripció seleccionin sortir per “scratx de la general“, seràn agrupades i se’ls hi donarà sortida inmediatament després del la última E-bike i amb el mateix ordre de la classificació de fèmines de la copa. Es deixaràn 5 minuts de marge entre la última fèmina d’aquest grup en sortir i el següent participant.
 • Els 30 primers classificats de la general del campionat, no podran realitzar el recorregut en el format d’anar agrupats per clubs o grups d’amics.
 • L’ordre de les sortides es regirà de la següent manera (del primer a l’ultim participant en sortir):
  1. Participants agrupats per clubs o grups d’amics. – sortida “lliure” a les especials.
  2. E-bikes (mateix ordre de la classificació general del campionat)-amb sortides pre-assignades a les especials.
  3. Fèmines (mateix ordre de la classificació general del campionat)-amb sortides pre-assignades a les especials.
  4. Scrtatx masculí (ordre invers classificació general campionat)-amb sortides pre-assignades a les especials.
  5. Els convidats i corredors amb palmarès es col.locaran en posicions adequades al seu nivell

PROTECCIONS OBLIGATÒRIES

Casc integral en els trams cronometrats (opcional l’ús del casc de XC pels trams d’enllaç) genolleres, guants llargs, mallot de màniga llarga (pot ser curta i en aquest cas es recomana portar les colzeres) motxilla o protecció dorsal. Es recomana addicionalment, colzeres i ulleres.

CATEGORIES I PODIS

Es cridaràn al podi els 5 millors corredors de cada categoria (excepte en el podi scratx i el de la categoria d’Equips); reberan trofeu els 3 millors classificats, el 4rt i el 5e estaràn al podi de manera presencial. Els podis seran els seguents:

 • Scratx (podi dels 3 millors corredors de la classificació general final)
 • Femenina: Categoria única ( nascudes al 2003 o abans)
 • Júnior masc. (15-18 anys)
 • Sub-23 masc.
 • Elit masc.
 • Màster 30 masc.
 • Màster 40 masc.
 • Màster 50+ masc.
 • E-bikes Senior: categoria única, podran participar-hi homes i dones nascuts al 2003 i 1975)
 • E-bikes Master: categoria única, podran participar-hi homes i dones nascuts el 1974 i abans)
 • Equips: Els corredors amb podi de les categories: Junior, Sub-23, Elit, Master-30, Master-40, Master-50+, Femines , E-bikes senior i E-bikes master ; aportaràn al seu club la seguent puntuació:
  • 1er class. 200 Punts
  • 2on class.188 Punts
  • 3er class. 178 Punts
  • 4rt class. 170 Punts
  • 5er calss. 164 punts

El club amb més puntuació, serà el guanyador d’aquesta categoria. Només pujarà al podi l’equip guanyador representat amb els corredors que hagin aportat els punts i el seu director tècnic. En cas d’empat a punts es resoldrà a favor de l’equip que tingui més primers llocs, si persisteix llavors el que tingui el millor corredor classificat a la categoria Elite.

AVITUALLAMENTS, ASSISTÈNCIES I SERVEIS MÈDICS

El dia de la cursa, l’organització oferirà avituallaments líquids a cada inici de tram especial i un de sòlid. No obstant, es recomana als participants que portin líquid i algun aliment energètic. També és molt recomanable que cada participant porti un mínim d’eines i recanvis per a la reparació de possibles averies. També es recomana portar una petita farmaciola.

L’organització comptarà amb assistència mèdica, també comptarà amb assistència mecànica, la qual, la ma d’obra serà gratuita i si cal substituir algun component, aquest s’haurà d’abonar a la mateixa assistència.

Es facilitarà un telèfon de l’organització el dia de la cursa. Es recomana al corredor portar un telèfon mòbil per tal de poder comunicar qualsevol incident.

Translate »